Yükleniyor...

Türkiye'nin Yazılım Rehberi
MENÜ

2018’de Stratejik Teknoloji Trendleri Top 10

Günümüzde dijital bir stetoskop, kalp atışı ve solunum seslerini kaydetme ve saklama özelliklerine sahiptir. Yarın, stetoskop, tanı ve tedavi bilgileriyle ilişkili devasa büyüklükteki dataları toplayarak akıllı nesne fonksiyonu görebilir ve doktorlara, geliştirilmiş yapay zekâ destekli (AI) doktor yardım uygulaması ile gerçek zamanlı teşhis koyma desteği sunabilir. AI ve makine öğrenimi aletler, hoparlörler ve hastane donanımları gibi günlük işlerin içine entegre olacak. Bu fenomen, konuşma sistemlerinin ortaya çıkışı, IoT'nin dijital bir ağ içinde genişlemesi ve dijital ikizlere doğru kayan eğilimle yakından alakalıdır. Akıllı, dijital ve örgü. Bu üç tema 2018 için en iyi 10 stratejik teknoloji eğiliminin temelini oluşturuyor. Bu teknolojiler yeni ortaya çıkmakta olan bir süreçten başlarını yeni çıkartmaya başladı ve endüstriler arasında önemli derecede değiştirici potansiyele sahipler.

 

Akıllı

 

AI ve makine öğrenimi kritik seviyede öneme sahip oldu ve her teknoloji tabanlı hizmet, nesne ve ya uygulamada bu önemi sanal olarak genişletecek ve büyütecek. Öğrenen, adapte olan ve ön tanımlı komutlarla basit uygulamalardan daha ziyade potansiyel olarak otomatik çalışan akıllı sistemleri oluşturmak 2020 ye kadar teknoloji geliştiricilerin öncelikli rekabet alanı olacak.

 

 AI&Gelişmiş Makine Öğrenimi

 

Derin öğrenme, nöral ağlar ve doğal dil işleme gibi teknolojileri içeren AI ve makine öğrenimi (ML); öğrenen, tahmin eden, adapte olan ve otomatik yönetme potansiyeline sahip olan gelişmiş daha fazla teknolojiyi kapsayabilir. Sistemler daha akıllı cihazlar ve programlar geliştirme öncülüğünde gelecek davranışları öğrenebilir ve değiştirebilir. Kapsamlı paralel işleme gücü, gelişmiş algoritmalar ve algoritmaları besleyen büyük data kütlelerinin kombinasyonu bu yeni dönemde zincirlerini kırdı.

 

Bankacılıkta AI ve makine öğrenimi tekniklerini gerçek zamanlı işlemleri modellemek için kullanabileceğiniz gibi hileli olma ihtimali bulunan işlemleri de modelleyebilirsiniz. Dijital yeniliği bu eğilimle yönlendirmeye çalışan kuruluşlar, AI ve makine öğrenmesinin net ve belirli işletme değeri sunabileceği ve bir veya iki yüksek etkili senaryo ile deney yapabileceği bir dizi işletme senaryosunu değerlendirmelidir.

 

Akıllı Uygulamalar

 

Sanal kişisel asistanlar (VPA) gibi teknolojileri içeren akıllı uygulamalar, günlük görevleri kolaylaştırarak (e-postalara öncelik vererek) ve kullanıcılarını daha etkin hale getirerek (önemli içerikleri ve etkileşimleri vurgulayarak) işyerini dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, akıllı uygulamalar yeni dijital asistanlarla sınırlı değildir. Güvenlik aletlerinden pazarlama veya ERP gibi kurumsal uygulamalara kadar mevcut her yazılım kategorisi, AI destekli yeteneklerle donatılmış olacaktır. AI kullanan teknoloji sağlayıcıları üç alan üzerinde yoğunlaşacaktır:

 

 

 2018 yılına gelindiğinde, dünyanın en büyük 200 şirketinin çoğunun, akıllı uygulamalardan yararlanmasını, hizmet kalitesini ve müşteri deneyimini iyileştirmek için büyük veri ve analiz araçlarını tam olarak kullanmasını beklenmektedir.

 

Akıllı Nesneler

 

Yeni akıllı nesneler genellikle üç kategoriye ayrılır: robotlar, dronlar (İHA) ve otonom araçlar. Bu alanların her biri piyasanın daha büyük bir bölümünü etkilemek ve dijital işlerin yeni safhalarını desteklemek için gelişecek ancak bunların hepsi akıllı nesnelerin yalnızca bir yüzünü gösteriyor. IoT cihazları da dâhil olmak üzere mevcut nesneler, ev, ofis, fabrika zemini ve tıbbi tesisler de dâhil olmak üzere AI ile etkinleştirilmiş sistemlerin gücünü sağlayan akıllı nesneler haline gelecektir.

Akıllı nesneler geliştikçe ve daha popüler hale geldikçe, bağımsız modelden, akıllı nesnelerin birbirleri ile iletişim kurdukları ve görevleri uyumluluk içinde yerine getirip ortak hareket ettikleri bir modele geçecekler. Bununla birlikte, yüksek derecede uzmanlaşmış asistanların oluşturulmasının karmaşıklığı yanı sıra sorumluluk ve gizlilik gibi teknik olmayan sorunlar, bazı senaryolarda arka planda çalışan zekâyı yavaşlatacaktır.

 

Dijital

Dijital ve fiziksel dünya arasındaki çizgilerin incelmesi, dijital işletmeler için yeni fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Dijital dünyanın, fiziksel dünyayı artarak devam eden detaylarla yansıtması ve dijital dünyanın, fiziksel dünyanın bir parçası olarak yeni iş modelleri ve dijital olarak etkinleştirilmiş ekosistemler için verimli bir zemin oluşturduğu gitgide daha da belirginleşiyor.

 

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

 

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR), bireylerin birbirleriyle etkileşime geçme biçimini dönüştürüyor ve yazılım sistemleri ile kapsamlı bir ortam yaratan oluşturuyor. Örneğin, VR, eğitim senaryoları ve uzak deneyimler için kullanılabilir. Gerçek ve sanal dünya harmanlanmasını sağlayan AR, işletmelerin grafikleri, duvar görüntüsündeki gizli kablolar gibi gerçek dünya nesnelerine bindirebilmesi anlamına geliyor. AR ve VR ile gerçek deneyimler fiyat ve kapasite bakımından devrim niteliğinde olsa da diğer ara yüz modellerinin yerini alamaz. Zamanla AR ve VR, tüm insan duygularını içerecek şekilde görselliğin ötesine geçerek genişleyecek. Şirketler 2020 yılına kadar VR ve AR'nin hedefli uygulamaları aramak zorunda.

 

Dijital İkiz

 

Üç ila beş yıl içinde, milyarlarca şey fiziksel bir nesne veya sistemin dinamik bir yazılım modeli olan dijital ikizler tarafından temsil edilecek. Fiziksel dünyadaki sensörler tarafından sağlanan verilerin yanı sıra, bir öğenin bileşenlerinin çevreye nasıl davrandığına ve nesneleri opere ettiğine ilişkin fizik verilerini kullanarak dijital bir ikiz, gerçek iklim koşullarını analiz etmek ve simüle etmek, değişikliklere yanıt vermek, işlemleri geliştirmek ve eklemek için kullanılabilir. Sayısal ikizler, yetenekli bireylerin (örneğin, teknisyenler) ve geleneksel izleme cihazlarının ve kontrollerinin (ör. Basınç göstergeleri) kombinasyonu için proxy olarak işlev görür. Gerçek dünyadaki nesnelerin bakımını anlayanların veri bilimcileri ve BT uzmanlarıyla işbirliği yaptıklarından dolayı, dijital ikizlerin çoğalmaları kültürel bir değişimi gerektirir. Fiziksel varlıkların dijital ikizleri, tesislerin ve çevrelerin dijital temsilleriyle birlikte insanlar, işletmeler ve süreçler, simülasyon, analiz ve kontrol için gerçek dünyanın giderek daha ayrıntılı bir şekilde dijital olarak temsil edilmesini sağlayacaktır.

 

Blok Zincir

 

Blok zinciri, değer değişim işlemlerinin (bit eşleştirmesinde veya başka simgelerde) bloklara sıralı olarak gruplandığı dağıtılmış bir defter türüdür. Blok zinciri ve dağıtılmış defter konsepti öne çıkıyor çünkü bunlar müzik dağıtımı, doğrulama ve tapu sicilini belirleme gibi endüstri işletim modellerini değiştirme vaadini ellerinde bulunduruyor. Güvensiz çevrelere güven ekleyerek ve zincirdeki bilgilere şeffaf erişim sağlayarak iş sürtüşmelerini azaltmak için yeni bir model vaat ediyorlar. Çok fazla ilgi olsa da, blok zinciri girişimlerinin çoğu alfa veya beta aşamasında ve aşılması gereken önemli teknolojik zorluklar var.

 

Örgü

Örgü, akıllı dijital ekosistemleri destekleyen insanların, süreçlerin, nesnelerin ve hizmetlerin dinamik bağlantılarını ifade eder. Örgü geliştikçe, kullanıcı deneyimi temelden değişir ve bununla birlikte destek teknolojisi, güvenlik mimarileri ve platformları da değişmelidir.

 

 

Konuşma Sistemleri

 

Konuşma sistemleri, basit gayrı-resmi, çift yönlü metin ya da "Saat kaç?" gibi bir soruya verilen sesli cevaptan, şüphelinin krokisini oluşturmak için görgü şahitlerinden sözlü ifade toplama gibi daha karmaşık etkileşimlere kadar değişebilir. Konuşma sistemleri, insanların bilgisayara adapte olup tabi olduğu modelden, bilgisayarın "duyduğu" ve insanların beklediği sonuca uyduğu bir modele geçer. Konuşma sistemleri ara yüz olarak metin / ses kullanmaz, ancak insanların ve makinelerin, dijital cihaz ağında (ör. Sensörler, cihazlar, IoT sistemleri) iletişim kurmaları için birden fazla modaliteyi (örneğin, görme, ses, dokunmatik vb.) kullanmalarını sağlar.

 

Örgü Uygulama ve Hizmet Mimarisi

 

Akıllı sayısal örgünün, çözümler geliştirmek için kullanılan mimari, teknoloji ve aletler için değişikliklere ihtiyacı vardır. Örgü uygulama ve hizmet mimarisi (MASA), bulut ve sunucu içermeyen hesaplama, konteynır ve mikro servislerin yanı sıra, ayrıca modüler, esnek ve dinamik çözümler sunmak için API'lar ve etkinliklerden yararlanan çok kanallı bir çözüm mimarisi. Çözümler, birden fazla kullanıcıyı, birden fazla cihazı kullanarak ve birden çok ağ üzerinden iletişim kurarak çoklu rollerde destekler. Bununla birlikte, MASA, yazılım geliştirme ekibinde ve en iyi uygulamalarda önemli değişiklikler gerektiren uzun vadeli mimari bir değişimdir.

 

 

Dijital Teknoloji Platformları

 

Dijital teknoloji platformları dijital işler için temel taşlardır ve dijital ortama girmek için olmazsa olmazdır. Her organizasyonda beş dijital teknoloji platformunun karışımı olacaktır: Bilgi sistemleri, müşteri deneyimi, analitik ve zeka, nesnelerin interneti ve iş ekosistemleri. Özellikle IoT, AI ve konuşma sistemleri için yeni platformlar ve hizmetler 2020 yılına kadar önemli bir odak noktası olacaktır. Şirketler, endüstriyel platformlarının nasıl gelişeceğini belirlemeli ve dijital işlerin zorluklarını gidermek için platformlarını geliştirme yollarını planlamalıdır.

 

Uyarlanabilir Güvenlik Mimarisi

 

Akıllı sayısal örgü ve dijital teknoloji platformlarının ve uygulama mimarilerinin gelişimi, güvenliğin akışkan ve uyarlanabilir olması anlamına gelir. IoT ortamında güvenlik özellikle zorlayıcıdır. Güvenlik yazılımı ekipleri, uygulamaların veya IoT çözümlerinin tasarımının erken safhalarında güvenliği düşünmek için uygulama, çözüm ve kurumsal mimarlar ile çalışmalıdır. Çok katmanlı güvenlik, kullanıcı ve tüzel kişilik davranış analizi kullanımı, hemen her kuruluş için bir gereklilik haline gelecektir.

 

Yorum yapmak için LinkedIn ile giriş yapmalısın
Önceki Sonraki
Başarı ! Hata !